Дракон и Тигър

Дракон и Тигър е приятна и лесна игра. По същество е версия на Бакара, но само с две карти.

Дракон и Тигър

Играта Дракон и Тигър се раздава с от 4 до 8 колоди карти.

Класирането на картите е от ниски към високи карти: Асо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Вале, Дама, Поп.

Печелившата ръка е тази с по-високо класиралата се карта.

Залози и пояснения:

  • “Dragon”, “Tiger”, “Tie”, “Perfect Tie”, “Dragon Big”, “Dragon Small”, “Tiger Big” и “Tiger Small” са залози и могат да бъдат играни в комбинация или самостоятелно.
  • “Big” обозначава карта, която се класира от 8 и по-висока.
  • “Small” означава карта, която се класира от 6 или по-ниска.
  • “Tie” означава, че Дракон и Тигър ръцете имат еднаква стойност.


След като всички залози бъдат поставени, Дилърът раздава една карта за Дракон с лице нагоре, след което една за Тигър с лице нагоре.


“Dragon Big” и “Tiger Big” залозите печелят, ако изтеглената карта за избраната позиция (Дракон или Тигър) е „8“ или по-висока, и губят ако картата е “6” или по-ниска.

“Dragon Small” и “Tiger Small” залозите печелят, ако изтеглената карта за избраната позиция (Дракон или Тигър) е „6“ или по-ниска, и губят ако картата е „8“ или по-висока.

“Dragon Big” и “Dragon Small” залозите губят ако изтеглената карта за Дракон е „7“.

“Tiger Big” и“Tiger Small” залозите губят ако изтеглената карта за Тигър е „7“

Ако Дракон и Тигър ръцете имат същата стойност, кръгът на играта е „равенство“. Всички залози за Дракон и Тигър губят 50% от стойността на залога, а всички залози „Tie” печелят.

Ако Дракон и Тигър ръцете имат същата стойност и са от една боя, раздаването се смята за “Perfect Tie”. Всички залози Дракон и Тигър губят 50% от залога и всички залози “perfect Tie и “Tie” печелят

Изплащания на залозите:

Печеливши залози

Изплащане

Dragon wins

1 към 1

Tiger wins

1 към 1

Tie wins

8 към 1

Perfect Tie

25 към 1

Big wins

1 към 1

Small wins

1 към 1

Събития
09фев
Palms Carnival
31дек
Новогодишно музикално шоу
30май
400 000 BGN НАГРАДЕН ФОНД - Palms Royale POKER Series

Contact us